ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ฉบับมหาวิทยาลัย
แชร์
ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 2/2563
แชร์
สาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับส
แชร์
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกา
แชร์

ข่าวประกาศ

แจ้งรายชื่อนักศึกษาเข้าทดสอบ TOEIC รอบเพิ่มเติม นักศึกษารุ่นเข้า 2560 หลักสูตร 4
แชร์
เอกสารการฝึกงาน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน/2563
แชร์
แจ้ง นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาการฝึกงาน ในภาคเรียนที่ 2/2563
แชร์
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจการบ
แชร์

no event

โครงการความร่วมมือ

กำหนดการฝึกงานและเอกสารการฝึกงานเทอม 2/2563 ของนักศึกษาโครงการ CPF-S&P และน
แชร์
เลขที่ห้องสอบ นักศึกษาโครงการความร่วมมือ ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563
แชร์
สมุดบันทึกการฝึกงาน(Version รายวัน) สำหรับนักศึกษาตกค้าง(ภาคปกติ/สมทบ/โครงการCPF
แชร์
เอกสารนักศึกษาเข้าใหม่โครงการบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
แชร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

Gallery

แนะนำคณะ