กำหนดการ การรับชุดครุย สำหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2560

แจ้งกำหนดการรับชุดครุยสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2560
ขอให้ผู้ที่มารับชุดครุยเตรียมใบจองชุดที่ได้รับจากทางร้านชุดครุยเอ็กซ์เซลเล็นซ์ ท่าพระจันทร์ มาแสดงในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.30 น.-16.30 น. ณ บริเวณโถงด้านล่างฝั่ง L อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สำหรับ ผู้ที่ไม่สามารถมารับชุดครุยได้ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวให้ไปทำการติดต่อขอรับชุดครุยได้ที่ร้านชุดครุยเอ็กซ์เซลเล็นซ์ ท่าพระจันทร์ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป