รายละเอียดการฝึกงานและเอกสารการขอฝึกงานของนักศึกษาโครงการCPFและS&P ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2_2562

[pdf-embedder url=”http://www.bu.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/กำหนดการฝึกงานนศ.CPF_.SNPภาค262-1.pdf” title=”กำหนดการฝึกงานนศ.CPF.SNPภาค262″] ข้อมูล – แผนที่ สถานประกอบการ [pdf-embedder url=”http://www.bu.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/ตัวอย่าง-1.pdf” title=”ตัวอย่าง”] [pdf-embedder url=”http://www.bu.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/ตัวอย่างข้อมูล-แผนที่-สถานประกอบการ262-1.pdf” title=”ตัวอย่างข้อมูล – แผนที่ สถานประกอบการ262″] แบบคำขอหนังสือราชการโครงการ262

21062กำหนดการฝึกงานโครงการ262