no event

หลักสูตรที่เปิดสอน

BUS News ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัคร นศ.ใหม่ ปีการศึกษา 2565
สาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเปิดรับสมัครแล้ว👩‍✈️👨‍✈️ 👉 “สมัครออนไลน์”💻📱 www.admissions.rmutk.ac.th   👉 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 📲  : 0846488332,0634563653,0866111696 สาขาธุรกิจการบิน Line ID :@aviationbusiness Fanpage : AviationBusiness_UTK   Read more.

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และ job fair ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563
คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้จัด “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และ job fair ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563” วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะออกไปสู่โลกแห่งการทำงาน ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมอาคารอธิการบดี ในการนี้ทางคณะบริหารธุรกิจ Read more.

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับปริญญาตรีภาคสมทบ ปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดงานด้านศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมการประกวดงานด้านศิลปวัฒนธรรม สำหรับ นักศึกษา มีเงินรางวัลมากมาย เเละสามารถสมัครได้ทาง : https://forms.gle/HnhmPVRJ2czstwLL6 ดูรายละเอียดดังโปสเตอร์ด้านล่าง Read more.

BUS News ข่าวประกาศ

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มทร.กรุงเทพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์_ธบ Read more.

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ฉบับคณะบริหารธุรกิจ
ปฏิทินกำหนดวันเรียน ภาคเรียนที่1_2565 ฉบับคณะ Read more.

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจ
เรื่อง ขอแจ้งทุกท่านเข้าร่วมโครงการของคณะบริหารธุรกิจ เนื่องจากคณะบริหารธุรกิจจะมีการจัด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจ 📍ณ ห้องประชุม 401L อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 📝โครงการดำเนินการ จำนวน 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1️⃣ วันที่ 23 พฤษภาคม Read more.

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ภาคฤดูร้อน/2564
ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ภาคฤดูร้อน2564-rotatedปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ภาคฤดูร้อน2564-rotated Read more.

Flash Report ข่าวกิจกรรม

Play Video

          คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีชื่อเสียงและความโดดเด่นในด้านการพัฒนาบุคลากรในสายบริหารธุรกิจและการพาณิชย์ เข้าสู่ องค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมมานับตั้งแต่ที่มีการบริหารจัดการในรูปแบบของวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ และวิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ บัณฑิตส่วนใหญ่ที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้ทำงานเก่ง ทำงานเป็น รู้งาน สามารถทำงานกับองค์กรได้ทันทีโดยไม่ต้องนำไปฝึกปฏิบัติใหม่ จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของบัณฑิตของคณะ