ตารางสรุปการกำกับการสอบ ประจำการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566

ตารางสรุปการกำกับการสอบ ประจำการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 https://drive.google.com/file/d/1BBxDerXPTQa6oSlVZoeTQruvOx4ue8x0/view?usp=sharing

Read more

ข้อมูลการสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2566 คณะบริหารธุรกิจ และรายวิชานอกคณะ

ข้อมูลการสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2566 เลขที่ห้องสอบ ปลายภาคเรียนที่1/2566 คณะบริหารธุรกิจ https://drive.google.com/file/d/1AQpgnDo0-_kwYC0AKL4fISkJCJGM072L/view?usp=sharing ตารางสอบ ปลายภาคเรียน1/2566  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://drive.google.com/file/d/1VRqWWHi2lFoA7ODxrJCM4VULIJ2T1GqW/view?usp=sharing ตารางสอบ ปลายภาคเรียน1/2566 คณะศิลปศาสตร์ https://drive.google.com/file/d/1ccd5yCD6WI7MIy243C6wnIvaZPihDa9-/view?usp=sharing เลขที่ห้องสอบ นักศึกษาโครงการความร่วมมือ ประจำการปลายภาคเรียนที่ 1/2566 https://drive.google.com/file/d/1fsEMA3oFcY6-AgjrUCzbMajGxvbW2HEF/view?usp=sharing

Read more

เลขที่ห้องสอบ นักศึกษาโครงการความร่วมมือ การสอบกลางภาคเรียนที่1_2566

https://drive.google.com/file/d/1Cq1beiEeFNtgm3ejveUXkvMC2t0T96TQ/view?usp=sharing

Read more

เลขที่ห้องสอบ ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2566 (ฉบับแก้ไขข้อมูล ณ 3 สิงหาคม 2566)

https://drive.google.com/file/d/1Do-0AQYgp5r-V5PzkwsJ-ED7KCQASdy4/view?usp=sharing

Read more

ตารางสรุปการกำกับการสอบ ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2566

ตารางสรุปการกำกับการสอบ   ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2566 https://drive.google.com/file/d/1lXCNXSaiAWf0rN3Il8b4lRqgv8zPA_GX/view?usp=sharing

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 สาขาวิชาการตลาด กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด ประจำปีการศึกษา 2566

https://drive.google.com/file/d/1YvWJda41_inPr4FhDdilWaJctGKH28OL/view?usp=sharing

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 สาขาวิชาการตลาด กลุ่มวิชาการตลาดระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2566

https://drive.google.com/file/d/1BCyXI423D-9nt2AqFXBH5GG8todRXc8f/view?usp=sharing

Read more