เอกสารคำขอฝึกงานและแบบฟอร์มแผนที่สถานประกอบการ ประจำภาคฤดูร้อน/2565

  ขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสารฝึกงาน 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารได้ที่ www.bu.rmutk.ac.th 2. เลือกหัวข้อดาวน์โหลดเอกสาร 3. เลือกหัวข้อดาวน์โหลดเอกสารคณะบริหาร 4. เลือกหัวข้อแบบคำขอฝึกงาน และดาวน์โหลดเอกสาร 5. เลือกหัวข้อแบบฟอร์มแผนที่ สถานประกอบการ และดาวน์โหลดเอกสาร แบบคำขอฝึกงาน https://docs.google.com/document/d/1b3c6iqGLeF1cJkUNRMy5PIOzp-bwxXMT/edit?usp=sharing&ouid=101499456515697190230&rtpof=true&sd=true แบบฟอร์มแผนที่สถานประกอบการ https://docs.google.com/document/d/1_C_9S0_KItKnwcaDVs7CVRb1iiIrOGVn/edit?usp=sharing&ouid=101499456515697190230&rtpof=true&sd=true

Read more

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มทร.กรุงเทพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์_ธบ

Read more

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ภาคฤดูร้อน/2564

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ภาคฤดูร้อน2564-rotatedปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ภาคฤดูร้อน2564-rotated

Read more

สาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัคร นศ.ใหม่ ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเปิดรับสมัครแล้ว👩‍✈️👨‍✈️ 👉 “สมัครออนไลน์”💻📱 www.admissions.rmutk.ac.th   👉 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 📲  : 0846488332,0634563653,0866111696 สาขาธุรกิจการบิน Line ID :@aviationbusiness Fanpage : AviationBusiness_UTK  

Read more

กำหนดการและขั้นตอนการยื่นเอกสารฝึกงาน ภาคฤดูร้อน/2564

กำหนดการและขั้นตอนการยื่นเอกสารฝึกงาน ภาคฤดูร้อน/2564 คณะบริหารธุรกิจ ฝึกงานตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน – 2 มิถุนายน 2565 ขอให้นักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนในรายวิชา 5001303 การฝึกงาน ในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการจัดทำเอกสารคำขอหนังสือราชการเพื่อขอฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ โดยยื่นแบบฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 – 11 มีนาคม

Read more

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ฉบับคณะบริหารธุรกิจ

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ภาคเรียนที่ 22564 ฉบับคณะบริหารธุรกิจ  

Read more

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครองให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในช่วงระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง ยกเลิกการออกฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาโครงการความร่วมมือฯ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ระหว่างวันที่ 2 ส.ค. – 15 ส.ค. 64 แบบมีเงื่อนไข

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครองให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในช่วงระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 https://drive.google.com/file/d/1-G3sT5m58ZR8Wo_Dt0HDfKDuQ0Kcs_TD/view?usp=sharing     ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง ยกเลิกการออกฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาโครงการความร่วมมือฯ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ระหว่างวันที่ 2 ส.ค. – 15 ส.ค. 64 แบบมีเงื่อนไข https://drive.google.com/file/d/1v9ARKgzkBL2D0zQXkt7_FEvVf5bKxEfc/view?usp=sharing

Read more