ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ภาคฤดูร้อน/2564

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ภาคฤดูร้อน2564-rotatedปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ภาคฤดูร้อน2564-rotated

Read more

สาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัคร นศ.ใหม่ ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเปิดรับสมัครแล้ว👩‍✈️👨‍✈️ 👉 “สมัครออนไลน์”💻📱 www.admissions.rmutk.ac.th   👉 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 📲  : 0846488332,0634563653,0866111696 สาขาธุรกิจการบิน Line ID :@aviationbusiness Fanpage : AviationBusiness_UTK  

Read more

กำหนดการและขั้นตอนการยื่นเอกสารฝึกงาน ภาคฤดูร้อน/2564

กำหนดการและขั้นตอนการยื่นเอกสารฝึกงาน ภาคฤดูร้อน/2564 คณะบริหารธุรกิจ ฝึกงานตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน – 2 มิถุนายน 2565 ขอให้นักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนในรายวิชา 5001303 การฝึกงาน ในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการจัดทำเอกสารคำขอหนังสือราชการเพื่อขอฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ โดยยื่นแบบฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 – 11 มีนาคม

Read more

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ฉบับคณะบริหารธุรกิจ

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ภาคเรียนที่ 22564 ฉบับคณะบริหารธุรกิจ  

Read more

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครองให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในช่วงระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง ยกเลิกการออกฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาโครงการความร่วมมือฯ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ระหว่างวันที่ 2 ส.ค. – 15 ส.ค. 64 แบบมีเงื่อนไข

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครองให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในช่วงระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 https://drive.google.com/file/d/1-G3sT5m58ZR8Wo_Dt0HDfKDuQ0Kcs_TD/view?usp=sharing     ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง ยกเลิกการออกฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาโครงการความร่วมมือฯ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ระหว่างวันที่ 2 ส.ค. – 15 ส.ค. 64 แบบมีเงื่อนไข https://drive.google.com/file/d/1v9ARKgzkBL2D0zQXkt7_FEvVf5bKxEfc/view?usp=sharing

Read more

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ 164

Read more

หนังสือแจ้งสถานประกอบการยกเลิกการฝึกงาน ภาคฤดูร้อน/2563

  หนังสือแจ้งสถานประกอบการยกเลิกการฝึกงาน ภาคฤดูร้อน/2563   https://drive.google.com/file/d/1cXWQraSElmZyxvRXtuwcOom_8H1TDY1Q/view?usp=sharing

Read more

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง ยกเลิกการฝึกงาน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 แบบมีเงื่อนไข

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง ยกเลิกการฝึกงาน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 แบบมีเงื่อนไข https://drive.google.com/file/d/1E4HZcT94-k7rvUNBR_76hHr46LQPjvNJ/view?usp=sharing

Read more

หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 3/2563

หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 3/2563 ขอให้นศ.ดาวน์โหลดดังนี้   1.หนังสือส่งตัว (ใช้เฉพาะหน้าที่มีชื่อของนศ.เท่านั้น) 2.สมุดบันทึกการฝึกงาน 3.แบบประเมินนักศึกษาฝึกงาน ของสถานประกอบการ 4.แนวปฏิบัติในการออกฝึกงาน   ทั้งนี้เอกสารลำดับที่ 1-4 ขอให้นศ.ดำเนินการส่งให้แก่สถานประกอบการในวันที่ออกฝึกงานวันแรก   คณะบริหารธุรกิจ 31 มีนาคม 2564   สาขาการจัดการ รหัส 60และ61

Read more

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และ job fair ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้จัด “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และ job fair ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563” วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะออกไปสู่โลกแห่งการทำงาน ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมอาคารอธิการบดี ในการนี้ทางคณะบริหารธุรกิจ ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด

Read more