เอกสารคำขอฝึกงานและแบบฟอร์มแผนที่สถานประกอบการ ประจำภาคฤดูร้อน/2565

  ขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสารฝึกงาน 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารได้ที่ www.bu.rmutk.ac.th 2. เลือกหัวข้อดาวน์โหลดเอกสาร 3. เลือกหัวข้อดาวน์โหลดเอกสารคณะบริหาร 4. เลือกหัวข้อแบบคำขอฝึกงาน และดาวน์โหลดเอกสาร 5. เลือกหัวข้อแบบฟอร์มแผนที่ สถานประกอบการ และดาวน์โหลดเอกสาร แบบคำขอฝึกงาน https://docs.google.com/document/d/1b3c6iqGLeF1cJkUNRMy5PIOzp-bwxXMT/edit?usp=sharing&ouid=101499456515697190230&rtpof=true&sd=true แบบฟอร์มแผนที่สถานประกอบการ https://docs.google.com/document/d/1_C_9S0_KItKnwcaDVs7CVRb1iiIrOGVn/edit?usp=sharing&ouid=101499456515697190230&rtpof=true&sd=true

Read more

เลขที่ห้องสอบ การสอบกลางภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565

เลขที่ห้องสอบ การสอบกลางภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 เรียงตามรหัสวิชา ชื่อรายวิชา กลุ่มเรียน คลิก

Read more

การจัดการเรียน องค์ความรู้ โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย

การจัดการเรียน องค์ความรู้ โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย

Read more