เลขที่ห้องสอบ ประจำการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.กรุงเทพ

เลขที่ห้องสอบ ประจำการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.กรุงเทพ https://drive.google.com/file/d/1njOnX4KWgWYzmk00My3zHKRlOv3QKoAh/view?usp=sharing  

Read more

ปฏิทินกำหนดวันเรียน สำหรับภาคฤดูร้อน/2565 คณะบริหารธุรกิจ

ปฏิทินกำหนดวันเรียน สำหรับภาคฤดูร้อน/2565 คณะบริหารธุรกิจ https://drive.google.com/file/d/1kuy2qmMOrmZhUFWtmj4Ei80pEGbiIC-Y/view?usp=sharing  

Read more

เลขที่ห้องสอบคณะบริหารธุรกิจ ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เลขที่ห้องสอบคณะบริหารธุรกิจ ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 https://drive.google.com/file/d/1xcOfxOBpqjbKv9fwVgCvVnWJuiR21GB_/view?usp=sharing  

Read more

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ภาคฤดูร้อน/2564

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ภาคฤดูร้อน2564-rotatedปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ภาคฤดูร้อน2564-rotated

Read more

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ฉบับคณะบริหารธุรกิจ

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ภาคเรียนที่ 22564 ฉบับคณะบริหารธุรกิจ  

Read more

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ 164

Read more