การทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยสู่คณะ

การทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยสู่คณะบริหาร วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2565

Read more

โครงการ The Next Leader, Fond yourself and Drive your team

โครงการ The Next Leader, Fond yourself and Drive your teamวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2565ณ ชั้น 17 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโครงการอบรมสโมสรคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสโมสรคณะบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 16

Read more