ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรก
แชร์
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
แชร์
ช่องทางการติดต่อ-สอบถามข้อมูลคณะบริหารธุรกิจ
แชร์
โครงการสืบสานสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมกับธุรกิจยุคใหม่
แชร์

ข่าวประกาศ

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
แชร์
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2
แชร์
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบที่
แชร์
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1
แชร์

โครงการความร่วมมือ

สมุดบันทึกการฝึกงาน(Version รายวัน) สำหรับนักศึกษาตกค้าง(ภาคปกติ/สมทบ/โครงการCPF
แชร์
เอกสารนักศึกษาเข้าใหม่โครงการบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
แชร์
เลขที่ห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 โครงการความร่วมมือ
แชร์
แบบคำขอหนังสือราชการเพื่อขอฝึกงาน (โครงการความร่วมมือฯ) ประจำปีการศึกษา 3/2562 พ
แชร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

Gallery

แนะนำคณะ