ขอแสดงความยินดีกับคณบดี ผศ.ดร. กิ่งแก้ว เอี่ยมแฉล้ม และผศ.อัจฉรา ลิ้มวงษ์ทอง ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ ชั้นสายสะพาย ป.ม. ประจำปี 2563