โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และ job fair ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้จัด “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และ job fair ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563” วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะออกไปสู่โลกแห่งการทำงาน ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมอาคารอธิการบดี
ในการนี้ทางคณะบริหารธุรกิจ ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และ job fair ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ โดยกิจกรรมดังกล่าวทางคณะบริหารธุรกิจ ได้จัดทั้งแบบออนไลน์และให้นักศึกษาเข้าร่วมในหอประชุม เพื่อลดปริมาณในการอยู่ร่วมกัน
โดยการบรรยายในครั้งนี้ทางคณะบริหารธุรกิจ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คือ อาจารย์จตุพล ชมพูนิช มาบรรยายในหัวข้อ “การศึกษาสร้างอาชีพ สร้างอนาคตยุคดิจิทัล” และคุณกวี อุรัสยะนันทน์ กรรมการบริหาร บริษัท สรรพสาร จำกัด บรรยายในหัวข้อเรื่อง การกรอกประวัติสมัครงานออนไลน์ ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ ทางคณะบริหารธุรกิจได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง และนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก