เปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี

ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนปรับพื้นฐานจากเดิมวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2561 เป็นวันที่ 9 – 12 กรกฏาคน 2561

เวลา 16.30 – 19.30 น. ตารางเรียนและสถานที่เรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง