นายเชิงชาย สุวรรณกูฏ

ตำแหน่ง อาจารย์,doctor
ประวัติการศึกษา
-Doctor of Philosophy (Business Information Systems)
Royal Melbourne Institute of Technology University (RMIT)ประเทศออสเตรเลีย 2558
-Master of Information System Griffith University ประเทศออสเตรเลีย 2539
-ศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2526
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ