ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง ยกเลิกการฝึกงาน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 แบบมีเงื่อนไข

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ

เรื่อง ยกเลิกการฝึกงาน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 แบบมีเงื่อนไข

https://drive.google.com/file/d/1E4HZcT94-k7rvUNBR_76hHr46LQPjvNJ/view?usp=sharing