ปฏิทินกำหนดวันเรียน สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2562 ฉบับปรับปรุงตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 62

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับปรับปรุงตามปฏิทินการศึกษาฉบับมหาวิทยาลัย162