ข้อมูลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ฉบับปรับปรุง 10 สิงหาคม 2562

ภาคปกติ ปรับปรุง 10 ส.ค. 62 เลขที่ห้องสอบ การสอบกลางภาคเรียนที่12562

ภาคสมทบ เลขที่ห้องสอบ การสอบกลางภาคเรียนที่12562

ตารางสรุปการกำกับการสอบ-ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่-1_2562-10สค62-1