ช่องทางการติดต่อ-สอบถามข้อมูลคณะบริหารธุรกิจ

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

Line                        :               BUS_UTK

ID Line                  :               @401shnub

Facebook            :               www.facebook.com/burmutk/

ข้อมูลคณะ             :               www.bu.rmutk.ac.th

อีเมล์คณะ              :               bus_utk@mail.rmutk.ac.th

เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่

*งานสารบรรณ​ คุณพนมขวัญ​ 022879673

*งานวิชาการ​ นักศึกษาภาคปกติ​ คุณสราญรัตน์​ 022879673  อีเมล์ saranrat.s@mail.rmutk.ac.th

*งานกิจการทั่วไป​ คุณวาริษา​ 022877100

*งานวิชาการนักศึกษาโครงการพิเศษ​ คุณณัฐกฤตา 022877512 คุณกมลชนก 022877331