ผศ.ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ

นายกิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์,doctor
ประวัติการศึกษา
-Ph.D (Business Adminnistration – Matketing)
UMEA University ประเทศสวีเดน 2552
-M.Sc (Marketing Research and Analytsis Management)
UMEA University ประเทศสวีเดน 2548
-บธ.บ(การตลาด) ม.กรุงเทพ 2539
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ