ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 สาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 สาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำปีการศึกษา 2563