หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครองให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในช่วงระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง ยกเลิกการออกฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาโครงการความร่วมมือฯ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ระหว่างวันที่ 2 ส.ค. – 15 ส.ค. 64 แบบมีเงื่อนไข

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครองให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในช่วงระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

https://drive.google.com/file/d/1-G3sT5m58ZR8Wo_Dt0HDfKDuQ0Kcs_TD/view?usp=sharing

 

 

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง ยกเลิกการออกฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาโครงการความร่วมมือฯ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ระหว่างวันที่ 2 ส.ค. – 15 ส.ค. 64 แบบมีเงื่อนไข

https://drive.google.com/file/d/1v9ARKgzkBL2D0zQXkt7_FEvVf5bKxEfc/view?usp=sharing