โครงการสืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์งานศิลป์ ต่อยอดธุรกิจ เทิดพระเกียรติองค์ราชันย์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ขอเชิญนักศึกษาจากทุกสถาบันเข้าร่วมประกวด
“โครงการสืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์งานศิลป์ ต่อยอดธุรกิจ เทิดพระเกียรติองค์ราชันย์”
วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2565
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
การประกวดชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
– ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์
การสมัคร : https://forms.gle/Y3GK7tZt9Cntu77YA
– ประกวดจัดทำสื่อTikTok ในหัวข้อ “วัฒนธรรมไทย 4 ภาค”
การสมัคร : https://forms.gle/pApWuPjha7QKxpH37
– ประกวดภาพถ่ายเล่าเรื่อง ในหัวข้อ “ศาสนสถาน อนุรักษ์งานศิลป์”
การสมัคร : https://forms.gle/U3KuyJoPK63TTSPH8
– ประกวดจัดทำสื่ออินโฟกราฟฟิก ในหัวข้อ “กว่าจะเป็นอาหารไทย”
การสมัคร : https://forms.gle/effAinnfuDRyTrjD7
– ประกวดแผนธุรกิจ ในหัวข้อ “เที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์เศรษฐกิจ”
การสมัคร : https://forms.gle/NTxjZUerGrZT72Gu6
สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการประกวดได้ที่ :