ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดดังนี้

นักศึกษาโครงการ ปฐมนิเทศ เวลา 10.00 – 11.00 น.  ณ ห้องประชุมอาคาร 9 ชั้น 6 พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ

นักศึกษาภาคปกติ ปฐมนิเทศ เวลา 11.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมอาคาร 9 ชั้น 6 พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ