ข้อมูลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ ปลายภาค F163

 

ประกาศตารางสอบนักศึกษาภาคสมทบ ปลายภาค F163 (1)

 

ประกาศวันสอบF163โครงการความร่วมมือฯ

 

ตารางสรุปการกำกับการสอบ F163 คณะบริหารธุรกิจ