ข้อมูลการฝึกงาน ประจำภาคฤดูร้อน/2563

ข้อมูลการฝึกงาน ประจำภาคฤดูร้อน/2563

 

กำหนดการฝึกงานประจำภาคเรียนฤดูร้อน/2563

https://drive.google.com/file/d/1BkTitSBNktKshfosIA4AZXxhdSLcIg11/view?usp=sharing

 

 

แบบคำขอหนังสือราชการเพื่อขอฝึกงานเชิงวิชาชีพของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

https://drive.google.com/file/d/1ABprqwDm-DHmg0exqUx9HAynBPZ39czr/view?usp=sharing

 

แบบฟอร์มแผนที่ สถานประกอบการ

https://drive.google.com/file/d/1mwWTCzDHyoDq-d1quG7u1YgrjyviJRsz/view?usp=sharing

 

 

ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอหนังสือราชการเพื่อฝึกงาน

https://drive.google.com/file/d/1MjGTPa7ZgUxMdnlApo5hT86lA1b8s4rb/view?usp=sharing