ทางคณะได้ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอยกเว้นค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา สำหรับสายสังคม และ สายวิทยาศาสตร์

ทางคณะได้ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอยกเว้นค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 10,000 บาทสำหรับสายสังคมและ 15,000 บาทสำหรับสายวิทยาศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ