ปฏิทินฉบับคณะบริหารธุรกิจ

ปฏิทินฉบับคณะบริหารธุรกิจView All

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธธุรกิจ เทอม265-ฉบับแก้ไข ณ 10 11 65

https://drive.google.com/file/d/1AjtTqtMYmDGS_pqM513xXu9x3TGkCBic/view?usp=sharing    

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ฉบับคณะบริหารธุรกิจ

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ฉบับคณะบริหารธุรกิจ

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ฉบับคณะบริหารธุรกิจ

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ภาคเรียนที่1_2565 ฉบับคณะ

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ภาคฤดูร้อน/2564

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ภาคฤดูร้อน2564-rotatedปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ภาคฤดูร้อน2564-rotated

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ฉบับคณะบริหารธุรกิจ

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ภาคเรียนที่ 22564 ฉบับคณะบริหารธุรกิจ  

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ 164

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ภาคฤดูร้อน/2563

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ภาคฤดูร้อน_2563

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (แจ้งนักศึกษา)

  ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (แจ้งนักศึกษา) https://drive.google.com/file/d/1IJzGIy_H1BKYgc14OSEjVP5hlF80VUX-/view?usp=sharing

ข้อมูลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ ปลายภาค F163   ประกาศตารางสอบนักศึกษาภาคสมทบ ปลายภาค F163 (1)   ประกาศวันสอบF163โครงการความร่วมมือฯ   ตารางสรุปการกำกับการสอบ F163 คณะบริหารธุรกิจ

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ 12563

เลขที่ห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคปกติ ภาคสมทบ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 F262 ภาคปกติ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 F262 ภาคสมทบ

ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2562 ฉบับคณะบริหารธุรกิจ

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ภาคฤดูร้อน_2562 ฉบับคณะบริหารธุรกิจ

ข้อมูลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562

ตารางสรุปการกำกับการสอบ M262 ตารางสอบกลางภาค M262 ภาคปกติ ตารางสอบกลางภาค M262 ภาคสมทบ

ปฏิทินกำหนดวันเรียน 2/2562 ฉบับคณะบริหารธุรกิจ

ปฏิทินกำหนดวันเรียน 262 ฉบับคณะบริหารธุรกิจ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 นักศึกษาโครงการความร่วมมือ

ตารางประกาศห้องสอบโครงการF162

ข้อมูลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562

ตารางสรุปการกำกับการสอบF162 ตารางสอบ F162 สำหรับขึ้นเว็บ ภาคปกติ ตารางสอบ F162 สำหรับขึ้นเว็บ ภาคสมทบ

ข้อมูลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ฉบับปรับปรุง 10 สิงหาคม 2562

ภาคปกติ ปรับปรุง 10 ส.ค. 62 เลขที่ห้องสอบ การสอบกลางภาคเรียนที่12562 ภาคสมทบ เลขที่ห้องสอบ การสอบกลางภาคเรียนที่12562 ตารางสรุปการกำกับการสอบ-ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่-1_2562-10สค62-1  

ตารางสอบนักศึกษาโครงการความร่วมมือ ฯ กลางภาคเรียนที่ 1/2562

ปฏิทินกำหนดวันเรียน สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2562 ฉบับปรับปรุงตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 62

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับปรับปรุงตามปฏิทินการศึกษาฉบับมหาวิทยาลัย162