ปฏิทินฉบับคณะบริหารธุรกิจ

ปฏิทินฉบับคณะบริหารธุรกิจView All

เลขที่ห้องสอบ ประจำการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.กรุงเทพ

เลขที่ห้องสอบ ประจำการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.กรุงเทพ https://drive.google.com/file/d/1njOnX4KWgWYzmk00My3zHKRlOv3QKoAh/view?usp=sharing  

ปฏิทินกำหนดวันเรียน สำหรับภาคฤดูร้อน/2565 คณะบริหารธุรกิจ

ปฏิทินกำหนดวันเรียน สำหรับภาคฤดูร้อน/2565 คณะบริหารธุรกิจ https://drive.google.com/file/d/1kuy2qmMOrmZhUFWtmj4Ei80pEGbiIC-Y/view?usp=sharing  

เลขที่ห้องสอบคณะบริหารธุรกิจ ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เลขที่ห้องสอบคณะบริหารธุรกิจ ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 https://drive.google.com/file/d/1xcOfxOBpqjbKv9fwVgCvVnWJuiR21GB_/view?usp=sharing  

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธธุรกิจ เทอม265-ฉบับแก้ไข ณ 10 11 65

https://drive.google.com/file/d/1AjtTqtMYmDGS_pqM513xXu9x3TGkCBic/view?usp=sharing    

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ฉบับคณะบริหารธุรกิจ

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ฉบับคณะบริหารธุรกิจ

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ฉบับคณะบริหารธุรกิจ

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ภาคเรียนที่1_2565 ฉบับคณะ

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ภาคฤดูร้อน/2564

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ภาคฤดูร้อน2564-rotatedปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ภาคฤดูร้อน2564-rotated

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ฉบับคณะบริหารธุรกิจ

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ภาคเรียนที่ 22564 ฉบับคณะบริหารธุรกิจ  

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ 164

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ภาคฤดูร้อน/2563

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ภาคฤดูร้อน_2563

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (แจ้งนักศึกษา)

  ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (แจ้งนักศึกษา) https://drive.google.com/file/d/1IJzGIy_H1BKYgc14OSEjVP5hlF80VUX-/view?usp=sharing

ข้อมูลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ ปลายภาค F163   ประกาศตารางสอบนักศึกษาภาคสมทบ ปลายภาค F163 (1)   ประกาศวันสอบF163โครงการความร่วมมือฯ   ตารางสรุปการกำกับการสอบ F163 คณะบริหารธุรกิจ

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ 12563

เลขที่ห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคปกติ ภาคสมทบ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 F262 ภาคปกติ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 F262 ภาคสมทบ

ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2562 ฉบับคณะบริหารธุรกิจ

ปฏิทินกำหนดวันเรียน ภาคฤดูร้อน_2562 ฉบับคณะบริหารธุรกิจ

ข้อมูลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562

ตารางสรุปการกำกับการสอบ M262 ตารางสอบกลางภาค M262 ภาคปกติ ตารางสอบกลางภาค M262 ภาคสมทบ

ปฏิทินกำหนดวันเรียน 2/2562 ฉบับคณะบริหารธุรกิจ

ปฏิทินกำหนดวันเรียน 262 ฉบับคณะบริหารธุรกิจ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 นักศึกษาโครงการความร่วมมือ

ตารางประกาศห้องสอบโครงการF162

ข้อมูลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562

ตารางสรุปการกำกับการสอบF162 ตารางสอบ F162 สำหรับขึ้นเว็บ ภาคปกติ ตารางสอบ F162 สำหรับขึ้นเว็บ ภาคสมทบ