Loading Events

« All Events

ปฎิทิน 2565-2

28-November-2022 @ 08:00 - 28-March-2023 @ 23:30

 

NO รายการ วันสิ้นสุด วันสิ้นสุด
  • ลงทะเบียนปกติ เพิ่ม-ถอน ยกเว้นค่าธรรมเนียมโดยผ่านเว็บ (ครั้งที่ 1)
31 ต.ค. 2565 0:00 น. 27 พ.ย. 2565 23:59 น.
  –  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 4 พ.ย. 2565 0:00 น. 4 พ.ย. 2565 23:59 น.
  –  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 3 พ.ย. 2565 0:00 น. 3 พ.ย. 2565 23:59 น.
  –  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 2 พ.ย. 2565 0:00 น. 2 พ.ย. 2565 23:59 น.
  –  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 1 พ.ย. 2565 0:00 น. 1 พ.ย. 2565 23:59 น.
  –  ชั้นปีอื่นๆ 31 ต.ค. 2565 0:00 น. 31 ต.ค. 2565 23:59 น.
  • ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน เปลี่ยนแปลงรายวิชา ผ่านเว็บ (ครั้งที่ 2)
31 ต.ค. 2565 0:00 น. 27 พ.ย. 2565 23:59 น.
  –  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา 31 ต.ค. 2565 0:00 น. 27 พ.ย. 2565 23:59 น.
  –  ช่วงการถอนรายวิชาได้รับเงินคืนครึ่งหนึ่ง 14 พ.ย. 2565 0:00 น. 27 พ.ย. 2565 23:59 น.
  –  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มเรียน 31 ต.ค. 2565 0:00 น. 27 พ.ย. 2565 23:59 น.
  –  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W ) 28 พ.ย. 2565 0:00 น. 3 ก.พ. 2566 23:59 น.
  • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
5 พ.ย. 2565 0:00 น. 27 พ.ย. 2565 23:59 น.
  • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
28 พ.ย. 2565 0:00 น. 13 ธ.ค. 2565 23:59 น.
  –  ชั้นปี 1 28 พ.ย. 2565 0:00 น. 13 ธ.ค. 2565 0:00 น.
  • ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
31 ต.ค. 2565 0:00 น. 27 พ.ย. 2565 23:59 น.
  –  วันเริ่มแสดงผลการศึกษา 28 มี.ค. 2566 0:00 น. 28 มี.ค. 2566 23:59 น.
  –  ช่วงวันแก้ไขการสำรองที่นั่งผ่านเว็บ 31 ต.ค. 2565 0:00 น. 28 พ.ย. 2565 23:59 น.
  –  วันเปิดภาคการศึกษา 14 พ.ย. 2565 0:00 น. 14 พ.ย. 2565 23:59 น.
  –  วันปิดภาคการศึกษา 28 มี.ค. 2566 0:00 น. 28 มี.ค. 2566 0:00 น.

Details

Start:
28-November-2022 @ 08:00
End:
March 28 @ 23:30